1. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , A. Eskandari Tarbeghan , A. Sonaei , بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌صورت خشک , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۸۵-۹۳
 2. احسان اسلامیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , ارزش غذایی سبوس گندم کارخانجات آرد استان خراسان رضوی در تابستان و زمستان و تاثیر جایگزینی سبوسهای تابستانه بجای جو، بر عملکرد بزهای شیری سانن , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷
 3. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , آمنه اسکندری تریقان , یونس اسماعیلی جامی , اثر کاربرد بنتونیت سدیم بر تولید شیر ، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاو های شیرده ی هولشتاین تغذیه شده با سیلاز یونجه آلوده به افت کش فوزالون , علوم دامی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۵۵-۶۸
 4. عباسعلی ناصریان , حسن علمی , عبدالمنصور طهماسبی , نیما فرزانه , تاثیر دانه های کتان و کلزا بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی میش های کردی در اواخر دوره آبستنی , علوم دامی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۶۷-۱۷۸
 5. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , َA. Eskandari Tarbeghan , بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه های تخمیری و برخی جمعیت های میکروبی شکمبه , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۷۱-۸۶
 6. کاظم قربان پور , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مطالعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی بوته طالبی سیلو شده در شرایط برون تنی و اثر تغذیه آن بر عملکرد بره های افشاری , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۳۷
 7. عبدالمنصور طهماسبی , محمدهادی اعظمی , علی ولیخانی , عباسعلی ناصریان , بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبهای مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۱۱-۱۳۰
 8. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , اثر کربوهیدرات های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاو های شیرده ی هولشتاین , Iranian Journal of Applied Animal Science , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱-۱۲
 9. محمد علی خراشادی زاده , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافتها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای گوسالههای نر هلشتاین , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱-۱۱
 10. رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , حسین رجائی شریف آبادی , عباسعلی ناصریان , اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۹۹-۷۱۰
 11. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه - هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۵۶۹-۵۸۳
 12. الیاس ابراهیمی خرم آبادی , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۴۶-۱۵۷
 13. مهناز احمدی همدانی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , یوسف جعفری آهنگری , تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۳-۹۲
 14. سیداحسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده و هسته انار بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و فاکتورهای التهابی خون بزهای سانن پیرامون زایش , علوم دامی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۹۱-۲۱۰
 15. سیداحسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال , Iranian Journal of Applied Animal Science , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۱۷
 16. عباس افقهی زاده , محمدهادی اعظمی , عباسعلی ناصریان , محمد حسن فتحی نسری , ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره برههای پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱-۲۰
 17. رضا صدیقی وثاق , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچی , تحقیقات دام و طیور , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۸
 18. علی رزاقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۲۱-۱۴۱
 19. هادی قربانی فارمد , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مجتبی یاری , ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۸۶-۲۹۴
 20. حمید تقوی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی دمایی ) - THI ) , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۹۵-۳۰۳
 21. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی گوانگ یو , مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز ) FTIR ( و آنالیز چند متغیره , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۰۴-۳۱۱
 22. سیداحسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , بررسی ویژگی های شیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی هسته انار و برخی تفاله‌های گیاهی در تقابل با پراکسیداسیون حرارتی روغن سویا در فرآوری خوراک , تحقیقات دام و طیور , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۷-۵۹
 23. الیاس ابراهیمی خرم آبادی , عبدالمنصور طهماسبی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , اثر نسبتهای مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های بلوچی در حال رشد , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱-۲۲
 24. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا شهدادی , تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۲۷-۲۳۸
 25. رشید صفری , رضا ولی زاده , رسول کدخدایی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , عین الله عبدی قزلجه , تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیتهای خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۳۹-۲۴۷
 26. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۶۶-۷۸
 27. مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۷-۳۲
 28. صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۲۵-۳۳۴
 29. صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین , Iranian Journal of Applied Animal Science , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۳۲۵-۳۳۴
 30. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا شهدادی , تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۹۰-۲۰۰
 31. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , رضا افشاری , آزاده صنعی , تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۰۱-۲۰۹
 32. مسلم باشتنی , محمد رضا تهرانی , عباسعلی ناصریان , محمد حسن فتحی , اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۵۷-۱۶۳
 33. محمدمهدی محقی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۳۹-۴۷
 34. مسلم باشتنی , محمد رضا تهرانی , عباسعلی ناصریان , محمد حسن فتحی , فاطمه گنجی , تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی برگ درخت عناب با استفاده از روشهای برون تنی , تحقیقات دام و طیور , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱-۸
 35. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , طاهره محمد آبادی , مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آ نها در تغذیه نشخوارکنندگان , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۹۸-۳۱۰
 36. رشید صفری , رضا ولی زاده , رسول کدخدائی , بی بی نرجس علم الهدی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۶۵-۲۷۳
 37. امیر مختارپور , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۵۵-۶۲
 38. محمد علی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۵۰-۲۵۹
 39. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۶۶-۲۷۳
 40. امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مرتضی بهنام رسولی , اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۸۹-۹۴
 41. علیرضا فروغی , نورمحمد تربتی نژاد , جلیل قاسمی نژاد , سعید زره داران , عباسعلی ناصریان , تاثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۳-۴۱
 42. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمدمیرزایی , عباسعلی ناصریان , تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۳۳۱-۳۴۲
 43. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , حسن عاقل , اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۵۳-۵۹
 44. جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۴۸-۱۵۵
 45. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , حسن عاقل , اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۵۹-۵۳
 46. رشید صفری , رضا ولی زاده , جواد بیات کوهسار , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۹۱-۹۹
 47. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۶۷-۷۵
 48. توغدری , قورچی , عباسعلی ناصریان , جعفری , آهنگری , سعید حسنی , اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱۰۳-۱۰۹
 49. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , علوم آب و خاک , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱۶۷-۱۸۰
 50. علیرضا فروغی , قاسمی نژاد , تربتی نژاد , زره داران , عباسعلی ناصریان , تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶
 51. قاسمی نژاد , تربتی نژاد , علیرضا فروغی , سعید زره داران , عباسعلی ناصریان , بهنام صارمی , اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۴۳-۱۵۳
 52. قاسمی نژاد , تربتی نژاد , زره داران , علیرضا فروغی , عباسعلی ناصریان , موسوی , اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری , کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-الکترونیکی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۲۵-۳۵
 53. بهنام صارمی , عباسعلی ناصریان , محمدرضا نصیری , امیر محمدی ملامحمدقلی , تشخیص و شمارش باکتری های سلولولتیک فیبروباکتر سوکسینوجنز (Fibrobacter succinogenes) و رومینوکوکوس فلیوفسینز (Ruminococcus flavefaciens) در شکمبه گوساله­ های تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر با استفاده از تکنیک Quantitative-PCR , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱۶۱-۱۷۰
 54. بهنام صارمی , عباسعلی ناصریان , اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷, صفحه ۱۴۹-۱۶۱
 55. فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰, صفحه ۵۲-۵۷
 56. پیام وهمنی , حسن نصیری مقدم , جواد آرشامی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۲۰۱-۲۱۰
 57. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , حسن نصیری مقدم , تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷, صفحه ۱۷۹-۱۸۹
 58. نوروزیان , رضا ولی زاده , عزیزی , هدایتی , عباسعلی ناصریان , افتخار شاهرودی , غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷, صفحه ۲۶۷-۲۷۴
 59. محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا امامی , سمیه سالاری , مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۷۷-۹۰
 60. پویا زمانی , میرایی آشتیانی , عباسعلی ناصریان , غلامحیدر نیکخواه , مرادی شهر بابک , بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری , علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۶۵۳-۶۶۰
 61. علیزاده , روزبهان , عباسعلی ناصریان , اثر جایگزینی یونجه خشک با علوفه جو کامل سیلو شده در جیره های حاوی پنبه دانه بر مواد مغذی مورد استفاده و پارامترهای تولیدی گاوهای هلشتاین , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵
 62. عباسعلی ناصریان , مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضم , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵, صفحه ۳۵-۳۵
 63. رضا ولی زاده , علی حسین خانی , عباسعلی ناصریان , مجتبی طهمورث پور , سیدعلیرضا وکیلی , مهدی بهگر , تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵, صفحه ۳۱۷-۳۲۸
 64. علیرضا بیات , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴, صفحه ۱۳۹-۱۵۴
 65. رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱
 66. مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱, صفحه ۷۶-۶۹
 67. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فریدون افتخارشاهرودی , مجتبی طهمورث پور , حسن عاقل , تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱, صفحه ۲۳۹-۲۴۸
 68. اسداله تیموری یانسری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , کریستسنس دیوید , فریدون افتخارشاهرودی , تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۰۵-۱۲۴
 69. سعید سبحانی راد , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فریدون افتخارشاهرودی , مهدی بهگر , مجتبی طهمورث پور , تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۵۳-۶۰
 70. پویا زمانی , میرایی آشتیانی , عباسعلی ناصریان , غلامحیدر نیکخواه , مرادی شهر بابک , اکبری , بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین , علوم آب و خاک , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱, صفحه ۲۰۱-۲۰۹
 71. رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰
 72. عباسعلی ناصریان , تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر... , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸, صفحه ۹۵-۹۸
 73. عباسعلی ناصریان , اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶, صفحه ۷۵-۸۱
 74. رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۵, صفحه ۶۱-۶۷
 75. عباسعلی ناصریان , نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیک , صنعت شیر , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲, صفحه ۳۶-۳۹
 76. علیرضا فروغی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۱۸۱-۱۹۵
 77. عباسعلی ناصریان , نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکم , زیتون , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷, صفحه ۴۵-۴۹